Azkena Rock Festival 2021

17/18/19 EKAINA 2021

VITORIA-GASTEIZ

Prentsa

AZKENA ROCK FESTIVAL 2020KO PRENTSA-AKREDITAZIOAK

AKREDITAZIO-SISTEMAREN FUNTZIONAMENDUA

1. AKREDITAZIORAKO AUKERA IZATEKO KLAUSULAK

1.1. BETE BEHARREKO BALDINTZAK

* Akreditazioa eskatzeko, ezinbestekoa da aldez aurretik jaialdiari buruzko informazioa argitaratzea edo ematea.

* Akreditazioak www.azkenarockfestival.com webguneko Prentsa atalean eskatuko dira soilik. Akreditazioen esparruan, ez da inolako erantzunik emango, ez telefonoz ezta mezu elektronikoen bitartez.

* Ez da freelancerik akreditatuko. Akreditatu den profesionala komunikabide jakinen batekoa izan beharko da.

* Ezinbestekoa da komunikabide bakoitzari emango zaizkion akreditazio kopurua errespetatzea, komunikabide bakoitzari emango zaion akreditazio kopuruari buruz. Hala egiten ez bada, kopuru hori gainditzen dituzten eskariak ukatuko dira.

 

1.2. AKREDITAZIOEN MUGAK

* Irratien eta webguneen kasuan, komunikabide bakoitzak gehienez ere akreditazio bat lortu ahal izango du. Idatzizko prentsari dagokionez, komunikabide bakoitzak akreditazio bi lor ditzake gehienez, bat argazkilariarentzat eta bestea erredaktorearentzat. Ez dira emango medio idatzietarako erredaktore birentzako akreditaziorik.

* Telebistei dagokienez, komunikabide bakoitzak gehienez ere hiru akreditazio lortu ahal izango ditu. Horietako bat erredaktorearentzat izan beharko da.

* Azkena Rock Festivaleko taldeek eta antolatzaileek argazkilari kopuru mugatua onartuko dute. Beraz, antolakuntzak bahetze lanak egin beharko ditu eta antolatzaileek kalitatezko argazkiak emango dizkiete argazkilariaren akreditazioa ukatu dieten komunikabideei.

1.3. EBAZPENAK

Ostiralean, ekainak 14, emailez emango zaie beren akreditazioaren berri, eskariak onartu zaizkienei.

Akreditazio horrek ez du bermatzen argazkilari eta telebista horiek jaialdiko jarduerak guztiak filmatzeko edota jarduera guztien argazkiak ateratzeko baimena dutenik, talde bakoitzak bere arauak eta akreditazioak baititu; talde bakoitzaren managementa izango da argazkiak ateratzeko edota filmatzeko baimena duten komunikabideei buruz azkenengo hitza izango duena.

Akreditazioa lortutako argazkilari edota telebista bakoitzarekin harremanetan jarriko da antolakuntza posta elektronikoz egun batzuk lehenago eta orduan baieztatuko zaie zein kontzertutan izango den argazkiak ateratzeko eta filmatzeko aukera eta zeinetan ez.

2. AKREDITAZIOA NOLA ESKATU

2.1. Adierazitako dataetan (maiatzaren 13tik ekainaren 10eko 9:00ak arte) akreditazioak eskatzeko inprimakia aktibatuko dugu atal honetan bertan.

2.2. Akreditazioa eskatzeko inprimakia agertuko zaizu. Alor guztiak bete beharrekoak dira. Pertsona bakoitzeko inprimaki bat bete behar da. Betetakoan, egin klik BIDALI atalean.

Oso garrantzitsua da inprimakian adierazitako e-posta helbidea sarri begiratzea. Izan ere, akreditazioa lortzen duten medioei e-postaz jakinaraziko zaizkie ohar guztiak.

Jarraian, leiho bat agertuko da, eskaria ongi egin dela adieraziz.

2.3. Jasotako eskariei buruzko ebazpenak 1.3 puntuan adierazi bezala argitaratuko dira.

2.4. Zure eskaria ukatu bada, ez da errekurtsoa jartzeko aukerarik egongo.

3. AKREDITAZIOAK JASO

Jaialdian zehar jasoko dira akreditazioak, 2020ko ekainaren 19ean eta 20an, Azkena Rock Festivaleko gunean akreditazioak jasotzeko egongo den leihatiletara joan beharko da eta e-posta bidez jasotako akreditazioa aurkeztu beharko da, derigorrez.

4. OHARRAK

Prentsa-akreditazioak ez du VIP gunean sartzeko eskubidea ematen, ez eta artisten kamerinoetan edo antolakuntzako langileentzako guneetan sartzeko eskubiderik ere.

Prentsako ibilgailuentzako akreditaziorik ez da egongo.

Akreditazioa duen norbanakoak arau hauetakoren bat beteko ez balu, antolakuntzak akreditazioa kentzeko eskubide osoa izango luke.